shipping

5 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

กับบุญถาวรออนไลน์สโตร์

1เลือกสินค้า
ที่ต้องการ
ตะกร้าสินค้า
2กดชำระเงินคลิก
3กรอกที่อยู่
สำหรับจัดส่ง
สมุดที่อยู่
4เลือกวิธีชำระเงิน
และชำระเงิน
เงินสดและบัตรเครดิต
5รับสินค้า
ภายใน 3-7 วัน
การจัดส่งสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

      • เมื่อเลือกสินค้าที่ท่านต้องการซื้อแล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อทำการสั่งซื้อ หรือท่านต้องการเก็บสินค้า

สามารถคลิก “เพิ่มเข้าช้อปปิ้งลิสต์” โดยระบบทำการบันทึกสินค้าที่ท่านเลือกไว้ สำหรับเลือกซื้อสินค้าในอนาคต

ในกรณีนี้กรุณาเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ระบบบันทึก SHOPPING LIST ของท่าน

      • ตรวจสอบรายการสินค้า และสามารถเลือกเพิ่มหรือลดรายการสินค้า หรือปรับแก้ไขจำนวนสินค้า โดยหลังจากปรับแก้ไขเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “อัพเดท” สำหรับท่านที่มี Promotion Code สามารถกรอก Code และกดปุ่ม “ใช้ ” จากนั้นเมื่อท่านตรวจสอบสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อ”

      • กรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

      • เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

      • ตรวจสอบรายละเอียดสถานที่จัดส่ง วิธีการชำระเงิน และรายการสินค้า จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”

      • การสั่งซื้อสินค้าของท่านเสร็จสมบูรณ์

      • หลังดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ระบบจะทำการส่งอีเมล์ชี้แจงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

หมายเหตุ

  1. ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่าน บุญถาวร ออนไลน์ สโตร์ สามารถร่วมโปรโมชั่นที่สาขา โดยนำใบเสร็จที่ลงวันที่ในวันถัดไปมาร่วมโปรโมชั่นในช่วงเวลาโปรโมชั่นได้
  2. รายการสินค้า ไม่รวมค่าประกอบและติดตั้ง
  3. *ราคาขายกระเบื้องเป็นราคาขายต่อแผ่น การคำนวณราคาต่อตร.ม. เป็นการประมาณการจากราคาต่อแผ่น จึงอาจมีการตัดทอนทศนิยมเป็นจำนวนเต็ม

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • บุญถาวร ออนไลน์สโตร์ โทร. 02-657-1111 กด2 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ทุกวัน 

  • email : Contact_Center@boonthavorn.com