ช้อปออนไลน์ รับของได้ที่สาขา

SHOP ONLINE, PICK UP IN-STOREบริการ Click & Collect

ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ และเลือกมารับที่บุญถาวรได้โดยไม่เสียค่าบริการ


หลักฐานการรับสินค้า

• บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สั่งซื้อ หรือผู้รับสินค้า ที่ระบุในใบกำกับภาษี

• สำเนาใบกำกับภาษี ซึ่งถูกจัดส่งทางอีเมล

• กรณีที่ไม่สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเอง ผู้รับแทนจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตนเองมาแสดง

    รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองการมอบอำนาจ
เงื่อนไขการรับสินค้า

• กรุณามารับสินค้าที่จุดรับสินค้า Click & Collect ตามวันและสถานที่ ที่มีการแจ้งนัดรับ บริเวณจุดรับสินค้าคลังสินค้า ที่บุญถาวรสาขาที่ระบุไว้
• บริการ Click & Collect ยกเว้นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไลฟ์สไตล์, ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัด และ ฉากกั้นอาบน้ำ
• สามารถรับสินค้าได้เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ Click & Collect
• ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าที่หน้าสาขาได้ ยกเว้นสาเหตุจากผลิตภัณฑ์
• หากไม่มารับสินค้าภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสินค้า
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บุญถาวร ออนไลน์สโตร์ โทร. 02-657-1111 กด 2 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น. หรือ online.cs@boonthavorn.com